voormalige PASTOOR EINDHOUT OVERLEDEN

Knipsel598

Kamiel Duchatelez werd geboren te Tessenderlo op 29 mei 1927. Op 12 september 1945 begon hij het noviciaat in de abdij van Averbode en ontving hierbij de kloosternaam Eleutherius.

In 1970 werd Eleutheer benoemd tot onderpastoor in Eindhout. Hij bleef dit tot 1992.

De plechtige uitvaartliturgie wordt gevierd in de abdijkerk van Averbode op donderdag 12 september 2019 om 11.00 uur. Woensdag 11 september wordt in de abdijkerk om 18.00 uur het avondgebed voor overledenen gezongen.

 

Abt Marc Fierens, en de abdijgemeenschap van Averbode