DE KORTSTE EN DE BLOEDIGSTE

Dat de mensheid zowat de meest bloeddorstige gemeenschap op aarde is, bewijst de geschiedenis overvloedig. Zelfs de meeste godsdienstverhalen staan bol van moord en doodslag. Het leven na het paradijs begon immers nog maar pas of Kaïn sloeg zijn broer Abel al morsdood. Sindsdien hield het niet meer op.

De rode draad die door onze geschiedenissen loopt, is er één van voortdurende veroveringen waarin geweld erg centraal staat. Van Kaïn met een stuk hout tot de meest verfijnde vernietigingswapens van nu. Wetenschappers zijn er van overtuigd dat de mensheid zichzelf op termijn naar de vaantjes zal helpen. De toekomst van de planeet is aan de dieren of de organismen allerlei. Of helemaal voor niemand meer.

Toch hebben we het vandaag nog eens over een oorlog. De kortste uit de geschiedenis zelfs. Korter nog dan de veldslagen à la Guldensporenslag en Co die op één dag afgehaspeld werden.

index02De oorlog die ik bedoel, speelde zich af in Zanzibar, een eiland voor de  Oostkust van Afrika dat sinds 1964 deel uitmaakt van Tanzania, bij een aantal Laakdallers welbekend.

Het mooie Zanzibar werd in 1890 een protectoraat van Engeland. 25 augustus 1896 overleed de jonge sultan plots. Hij werd opgevolgd door een jongere neef van hem. Die neef had het niet op de Britten begrepen, eerder op de Duitsers, de andere kolonisten van destijds. De Britten stelden meteen een ultimatum. De sultan lachte hen uit. Daar kwamen natuurlijk ‘dikke bullen’ van.

index03 index0127 augustus 1896 om 9u stipt bombardeerden twee Britse kanonneerboten het paleis van de sultan. Dat vloog meteen in brand. Toen ook de vlag van het dak was geschoten, tikte de klok 9u40 en werd het vuren gestaakt.

De oorlog duurde exact 40 minuten maar telde wel veel slachtoffers. Eén Brit werd gedood. Aan Zanzibaarse kant telde men ongeveer 500 doden plus vele gewonden. Gemiddeld vielen er 13 doden per minuut. Waanzin gewoon.