OPROEP … ‘Het vermiste beeld van Watereinde’

Het kleinste gemeentehuisje van ons land staat in Varendonk. Voordien was het een kapel. In de helft van de 19de eeuw werd de kapel omgevormd tot gemeentehuis van Varendonk In het voormalig kapelletje stond een beeld: ‘O.L.V. van Watereinde’ . Dat bleef gewoon staan na de omvorming.

Rond de periode dat de kapel van ‘O.L.V. van Watereinde’ in ‘gemeentehuis van Varendonk‘ werd herschapen, werd het gehucht Watereinde toegevoegd bij de parochie Sint-Lambertus van Westerlo. Daarvoor behoorde het tot de parochie Sint-Laurentius Zammel.

Knipsel2bHet beeldje met middeleeuwse roots bleef dus waar het was. Maar nog voor aanvang van W.O. II werd het naar een veiliger plaats overgebracht, nl. de dekenij van Westerlo.
 
In de jaren 1970 trok toenmalig burgemeester Ludo Helsen, vergezeld door een fotograaf, naar de dekenij van Westerlo. Het beeldje was daar inderdaad nog aanwezig en werd door deken Fierens aan burgemeester Helsen getoond. Het zou indertijd tijdelijk naar de dekenij gebracht zijn tot de kapel/gemeentehuis hersteld was. Het beeldje werd gefotografeerd. (foto -Ludo Helsen- hiernaast)
***
Maar… in het begin van de jaren 1980 werd de dekenij omgevormd tot vredegerecht en momenteel is de toeristische dienst van Westerlo er gehuisvest. Door die veranderingen is het beeld spoorloos geraakt.
 ***
 In “Jaarboek 8” van de gemeente Laakdal doet Ludo Helsen al een oproep om het beeldje terug te vinden. Moest iemand meer weten , mag hij/zij het steeds laten weten! Meer dan zomaar dank bij voorbaat!