Vandaag 5 juni 2019 Wereld Milieu Dag

            P1050508                                           dromen van een schone Laak bv.  …


  • Wereld Milieu Dag. Door UNEP – het milieuprogramma van de Verenigde Naties – is 5 juni ingesteld als ‘Wereldmilieudag’ (World Environment Day) en wordt sinds 1974 gehouden om overheden, bedrijven en individuen bewust te maken van onze milieuproblemen..De mens is door de moderne wetenschap en technologie in staat zijn omgeving op ontelbare manieren en op een ongekende schaal te veranderen. De bescherming en verbetering van de menselijke leefomgeving is een groot probleem en heeft wereldwijd invloed op het welzijn en de economische ontwikkeling.
  • ‘Wereldmilieudag’ is ingesteld om het bewustzijn hiervan te vergroten en roept op tot verantwoord gedrag van individuen, bedrijven en overheden bij het behoud en de verbetering van het milieu.Datum vanwege het begin van de eerste internationale milieuconferentie in Stockholm van 5 t/m 16 juni 1972 waarbij de UNEP (United Nations Environment Programme) werd opgericht.
  • Tegenwoordig wordt in meer dan 100 landen ‘Wereldmilieudag’ gehouden waarbij mensen worden aangespoord actie te ondernemen om onze planeet te redden. België is daar blijkbaar niet bij, want in de nationale pers vonden we niets in die richting wijzen.