Elektriciteit uit wind

Knipsel dorpsmolenDe mens gebruikt al duizenden jaren de kracht van de wind. Denk maar aan zeilen op schepen of de typisch Nederlandse windmolens, die gebruikt werden om granen te malen. In alle gemeenten van Laakdal waren destijds dergelijke molens te vinden (foto-Dorpsmolen Veerle).

Moderne windmolens zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. En maar goed ook, zeggen de energieleveranciers. De reuzegrote molens leveren immers een belangrijke bijdrage aan de productie van hernieuwbare energie in ons land.

Blyth, JAMES BLYTH

De Schotse professor James Blyth bouwde in 1887 de eerste windmolen die elektriciteit opwekte in zijn vakantiehuisje in Marykirk.  Met zijn windmolen had hij meer dan genoeg energie om de lichten te laten branden, tien lampjes van 25 watt. Later verbeterde hij het systeem.

Het energieoverschot bood hij in mei 1888, 131 jaar geleden, aan de gemeente Marykirk aan om hun hoofdstraat te verlichten. De bevolking van Marykirk sloeg echter zijn aanbod af omdat elektriciteit ‘des duivels’ was. Volgens hen…

Aeolus, god van de Wind

Het Franse woord voor windmolen, éolienne, heeft zijn naam te danken aan de god Aeolus uit de Griekse mythologie. Aeolus kreeg van Zeus de taak om de winden te bewaren. Hij sloot de noorden-, oosten-, zuiden- en westenwind op in een grot en had de kracht om hen te bedaren en te ontketenen.

Onshore of offshore?

Knipsel1Windmolens worden nu gebouwd op het land (onshore) en op zee (offshore). De plaatsing van windmolens in zee is bijzonder technisch en duur, maar offshore-toepassingen bieden wel veelbelovende mogelijkheden die onshore-activiteiten aanvullen.

Tonnen minder CO2-uitstoot!

Met haar 66 windturbines voorzag energieproducent EDF Luminus eind 2016 zo’n 77.800 gezinnen van stroom zonder dat daarvoor ook maar een grammetje CO2 werd opgewekt. Dat zorgde  voor een besparing op de uitstoot van CO2 van meer dan 123.000 ton.

Niet storen

Een moderne windmolen wordt niet zo maar ergens neergepoot. Met geavanceerde windmeetapparatuur en computermodellen bepalen ingenieurs hoe windrijk een bepaalde plaats is.

Knipsel60Daarnaast wordt er ook gekeken naar milieueffectenrapporten die uitgevoerd worden door gespecialiseerde, onafhankelijke en erkende bureaus. Een windturbine moet ook minstens 250 meter verwijderd zijn van woningen.

Het draaien van een windmolen wekt geluid op, maar geen geluidoverlast. Een windturbine op een afstand van 500 meter produceert nog een geluid van 35 decibel. Dat is evenveel als een rustig gesprek. Nauwelijks merkbaar.