Twee rioleringsprojecten in Laakdal

Laakdal krijgt vanuit het Vlaams gewest een financieel duwtje in de rug voor riolering. Het dubbele investeringspakket werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V).

campagne laakdal“Dankzij deze investering kunnen we de riolerings- en zuiveringsgraad in onze gemeente verder opkrikken. Want niet alleen bovengrondse zichtbare investeringen zijn belangrijk, maar zeker ook de ondergrondse die de levenskwaliteit van onze gemeente verbeteren”, aldus Stein Voet.

Vlaams minister Koen Van den Heuvel (L):“Ik geloof sterk in de kracht van lokale besturen, maar het is noodzakelijk dat het Vlaams gewest hen ondersteunt in hun opdracht op het vlak van riolering. Daarom wordt in totaal voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd.”

Aquafin kreeg de opdracht om voor 130 miljoen euro een reeks rioleringsprojecten uit te voeren ter ondersteuning van de gemeenten.

184 gemeentelijke rioleringsprojecten krijgen de garantie dat 75% van de rioleringskost gesubsidieerd zal worden. Daarover krijgt de gemeente of rioolbeheerder nog een formele bevestiging van de VMM.

Voor Laakdal werden twee projecten goedgekeurd, namelijk:

  • De verbindingsriolering Diestsebaan – Averboodsebaan + de gemeentelijke riolering op de Averboodsebaan die gelijktijdig zal uitgevoerd worden met de fietspaden, in samenspraak met AWV (Agentschap Wegen en Verkeer).
  • Het project Diestsebaan/Averboodsebaan is geraamd op 1 368 000 euro.
  • De aanleg van een gescheiden stelsel op de Kanaalweg.
  • Het rioleringsproject(je) aan de Kanaalweg komt op 385.000 euro.