NOG 36 MILJOEN SLAVEN

Vandaag 25 maart is het de dag van de slavernij, de dag waarop we de ontelbare slachtoffers van slavernij herdenken. Slavernij is zonder twijfel ‘de grootste misdaad tegen de mensenrechten.

Een ver van mijn bed-show, zal je onmiddellijk denken, want van geen tel in België. Mis gedacht. In België zijn er naar schatting 1 500 slaven, al behoort België bij de beste landen in de wereld.

Knipsel 88Alhoewel slavernij al 150 jaar ten strengste verboden is in vrijwel elk land worden heden ten dage nog 36 miljoen kinderen, vrouwen en mannen gedwongen om te werken als slaaf in steengroeven, rijstfabrieken, visbedrijven, mijnen, op het veld, in de bouwsector, in de kledingindustrie en in vele andere industrieën.

Ook seksindustrie, kindsoldaten, op erg jonge leeftijd uithuwelijken van jonge kinderen, mensenhandel … het valt allemaal onder slavernij. Vooral vluchtelingen zijn makkelijke prooien.

Moderne slavernij bestaat nog in alle 167 onderzochte landen, maar is procentueel het hoogst in Azië. In Europa is het probleem het grootst in Oost-Europa, met Bulgarije als koploper.

Veel producten die je dagelijks gebruikt, worden gemaakt door slaven in derdewereldlanden. Vraag je je wel eens af hoe de katoen van je T-shirt geoogst werd, hoe de mineralen in je smartphone werden gevonden en of mensen een waardig loon kregen voor die heerlijke kop koffie?

Het is ons niet te stelpen consumptiegedrag dat nog meer mensen dan ooit tevoren in de slavernij doet terechtkomen. Vrijwel al die slaven werken … voor ons. Pas als op elk etiket ‘made in a free world’ staat, zal slavernij drastisch verminderen.

Wil je je eigen slavernijvoetafdruk kennen? Ga dan naar slaveryfootprint.org. Voor eerlijke voeding en kleren:  ‘Fair trade’  en  ‘schone kleren’.