GORBATSJOV EN DE VAL VAN DE SOVJET-UNIE

images 211 maart 1985, vandaag 35 jaar geleden, werd Gorbatsjov de nieuwe leider van het Politburo en de nieuwe sterke man van de toenmalige Sovjet-Unie, zeg maar Rusland. Hij volgde daarmee de overleden Tsjernenko op.

° Helemaal geen cadeautje, zo bleek want de SU zat toen in een zware crisis. De oorlog in Afghanistan was uitzichtloos, de militaire uitgaven enorm hoog, de industrie totaal verouderd, het overheidstekort mega groot en het morele gezag van de partij was tot het nulpunt gedaald.

° Gorbatsjov stuurde er meteen op aan om de mensen meer vrijheid te geven in de hoop dat ze daardoor meer welvaart konden genereren. Hij opteerde daarom voor glasnost (openheid) en perestrojka (economische hervormingen). Twee begrippen om een nieuwe wind door de oude Sovjet-Unie te jagen. Die wind leidde echter heel snel tot een storm van veranderingen.

° Gorbatsjov maakte hierdoor immers krachten los die hij al snel niet meer onder controle had. De partijbazen in de deelstaten stelden zich onafhankelijker van Rusland op, de Baltische staten (Litouwen, Letland en Estland) op kop. In hun spoor volgden in ijltempo vrijwel alle deelrepublieken van de Sovjet-Unie.

images 2° In 1988 trok Gorbatsjov de Sovjettroepen  terug uit Afghanistan en 500 000 soldaten uit Oost-Europa. Toen op 9 november 1989 de Berlijnse Muur viel, bleven de Sovjettroepen in de kazernes.

° De Sovjet-Unie brokkelde uiteen in 15 afzonderlijke staten en werd 26 december 1991 definitief opgeheven.

°° Veel mensen zien in Michail Sergejevitsj Gorbatsjov (1931) de man die een einde maakte aan de koude oorlog tussen het oosten en het westen en de communistische staat, de Sovjet Unie, ophief. Dit waren de belangrijkste redenen waarom aan hem de Nobel Vredesprijs in 1990 werd toegekend. (foto R met VS-president Reagan)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail