HARDLEERSE STAAT

De Belgische staat geeft jaarlijks nog steeds 2,7 miljard euro uit aan fiscale voordelen voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat blijkt uit een onderzoek van studiebureau Climact in opdracht van het WWF. ‘We kunnen dat geld veel beter besteden’, klinkt het.

Een Belgisch huisgezin met een bedrijfswagen geniet gemiddeld 493 euro per maand aan belastingvoordelen, terwijl de Belgische staat maar 94 euro per maand uitgeeft aan het openbaar vervoer.

Kerosine, de brandstof die de luchtvaart in de lucht houdt, wordt niet belast, in tegenstelling tot treinen en wegvervoer. Het gaat volgens het onderzoek om een belastingvoordeel van 210 miljoen euro.

Stookolie, volgens het WWF één van de meest vervuilende brandstoffen, wordt vandaag nog steeds gesubsidieerd met 1,1 miljard euro aan belastingvoordelen.

Dit onderzoek toont volgens het WWF aan dat het bestaande belastingbeleid de Belgen aanmoedigt om fossiele brandstoffen te blijven verbranden, terwijl we die 2,7 miljard euro  beter investeren in openbaar vervoer, deelmobiliteit en fietsinfrastructuur. (dS)