ERVEN IN LAAKDAL anno 2017

images.2Bijna 11,5 miljard euro. Zo groot was het belastbare vermogen dat de Vlamingen in 2017 nalieten aan familie, kinderen en andere erfgenamen. Daarvan bestaat ongeveer de helft uit  roerend vermogen zoals aandelen en beleggingen (5,7 miljard) en de helft uit  vastgoed (onroerend vermogen). Concreet gaat het om overlijdens waarvoor een aangifte werd ingediend of die ambtshalve werden getaxeerd.(dS)

Laakdal

In Laakdal waren er in 2017 in totaal 137 overlijdens.
Het mediaan vererfde vermogen bedroeg 128.710 euro. Daarmee staat Laakdal op plaats 195 in de lijst van gemeenten met de hoogste erfenissen.