Gemeentebelastingen Laakdal

De Standaard (dS) rekende voor …

188px-Flag_of_Laakdal.svg

Laakdal heft in 2019 7,5 procent aanvullende personenbelasting (APB) en 877 opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV).

Het APB is gelijk gebleven (7,5) en de OV is gestegen tegenover 2018 (877 t.o.v.  693)

 

Inwoners van Laakdal betalen gemiddeld meer aanvullende personenbelasting en minder onroerende voorheffing dan in de rest van Vlaanderen.