DRIEKONINGEN

Zondag 6 januari is het driekoningenfeest , zowat het laatste van de winterse kinderfeesten. Sinterklaas beet de spits af. De nieuwjaarszangertjes kregen we onlangs nog aan de deur en nu is het de beurt aan de aanhangers van de Driekoningen.

Cabalgata de Reyes de Adeje

In onze diepe zuiderkempen is dat feest echter nooit echt doorgebroken. In de vroege jaren 1950 organiseerde de studentenbond een driekoningenstoet in Veerle, maar het bleef bij een eenmalig probeersel. Gespreid over gans Vlaanderen zijn er echter meer aanhangers van de Driekoningen dan van nieuwejerkezoete.

Wijzen uit het oosten

Vanwaar komen eigenlijk die drie koningen? Want – bijbelvast als we ons voordoen – lezen we nergens iets over een trio koningen dat een bezoekje zou gebracht hebben aan de stal in Betlehem. De evangelist Matteüs spreekt alleen over ‘wijzen uit het oosten’. Op zoek naar de ‘koning der Joden’ zouden zij een ster gevolgd hebben en kwamen zo terecht in Betlehem, waar ze het pasgeboren Jezuskind geschenken aanboden.

Relieken

Hoewel het waarschijnlijk is dat de Heilige drie koningen ontsproten zijn uit de fantasie van enkele vrome middeleeuwers, worden hun relikwieën toch bewaard én vereerd in de Dom van Keulen.

zijkantDe restanten van de wijzen zouden gevonden zijn in het Palestina van de 4de eeuw en overgebracht via Constantinopel naar Milaan. Nadat keizer Frederik Barbarossa Noord-Italië had veroverd in de 12de eeuw reisden de relieken naar Keulen, waar de bisschop een groot gouden schrijn liet maken om ze te bewaren.

Later werd de kerk voor dit schrijn verbouwd tot de huidige Dom van Keulen, een waardige bewaarplaats voor deze belangrijke relieken. Vandaag prijkt het driekoningenschrijn – het grootste en meest kostbare reliekschrijn uit de middeleeuwen – op het hoogaltaar van de Dom.