JOS WOUTERS ABT-GENERAAL

image002Fier en met vreugde delen wij jullie graag mee dat deze namiddag in de abdij van Rolduc (NL) op het Generaal Kapittel van de Orde van Prémontré (Norbertijnen) HwH. Jos Wouters werd verkozen tot nieuwe Abt-Generaal !

Tot voor enkele maanden was abt Jos Wouters de prelaat van Averbode. Hij is al vele jaren een goede bekende van onze parochies. Als pastoor van Sint-Jozef Werkman van Veerle-Heide was hij destijds een graag geziene herder in het toenmalige dekenaat dat Meerhout en Laakal omvatte. In de voorbije 8,5 jaar ging hij in Laakdal geregeld voor in doop- en eucharistievieringen. En op de feestelijke startnamiddag – in juni 2017 – van onze Pastorale Eenheid bracht hij een inspirerend getuigenis over de H. Norbertus.

Wij wensen abt-generaal Jos Wouters van harte proficiat en wij wensen hem Gods goede zegen en Geest toe bij deze nieuwe internationale opdracht! Wij hopen hem in de toekomst in onze Pastorale Eenheid te mogen verwelkomen.

Dit weekeinde (‘vijfde zondag’) zullen wij in onze gemeenschappelijke eucharistievieringen voor hem en de wereldwijde familie van Norbertinessen en Norbertijnen bidden:

* zaterdag 28 juli om 19 uur in Sint-Trudo Meerhout-Centrum

André en Eric