LOUIS BOECKMANS HEEFT ZIJN BOEK BEET

????????????????????????????????????

 

Louis Boeckmans  uit Klein Vorst is één van de weinige overlevenden van de vreselijke vernietigingskampen van de tweede wereldoorlog . Louis overleefde de kampen en keerde huiswaarts om er een liefdesnestje te bouwen in zijn Klein Vorst . Vrijdag werd het boek “Mijn verhaal 1942-1945 Louis Boeckmans” van auteur Felix Vanbel aan de pers voorgesteld .

 

Uit het welkomstwoord van burgemeester Tine Gielis onthouden we dat Louis er zijn levensmissie van maakte om mensen te waarschuwen voor elkaar , voor hetgeen ze elkaar kunnen aandoen . Getuige hiervan het boek dat vrijdagavond wordt voorgesteld .  Daarnaast blijft Louis lezingen geven en gidst hij in het Fort van Breendonk waar hij als krijgsgevangene naartoe werd gevoerd .

“Zolang er mensen op de aardbol rondlopen , hangt er liefde in de lucht , is het motto van Louis .  Als iedereen dat voor zichzelf invult en uitdraagt , elkaar respecteert en met elkaar in dialoog gaat , kunnen we Louis zijn levensmissie mee realiseren . Moge dit boek hiertoe de aanleiding zijn .” Aldus nog Tine.

Felix Vanbel , voorzitter van de gemeenteraad , zorgde voor de uitwerking en de samenstelling van het boek en is er de verantwoordelijke uitgever van . Felix dankte als volgt : “Bedankt Louis dat we vanuit uw verhaal een stuk van uw leven mochten leren kennen . Uw doorleefd , waarheidsgetrouw verhaal heeft ons zeer diep geraakt . De aanleiding ook om ons te verdiepen in de hele geschiedenis en in de onvergetelijke , onmenselijke situaties die zich tijdens wereldoorlog II hebben afgespeeld . Tevens werd het overduidelijk dat we dit verhaal zoveel mogelijk moeten delen . Uw verhaal mag nooit verloren gaan . “

Felix besloot met : “Redenen waren er genoeg om deze publicatie tot stand te brengen . Deze brochure wil een  eerbetoon zijn aan uw engagement om uw verhaal bij de jongeren en bij vele volwassenen kenbaar te maken en zo medewerker van de Vrede te zijn . Bedankt ook voor alle info die we van u en uw familie mochten ontvangen .”

foto – Louis werd eerder ook al door de CD&V Laakdal gehuldigd (met L auteur Felix Vanbel en R schepen Gerda Broeckx)-

Het boek werd meteen uitverkocht . De bestellingen lopen gewoon door . Nieuwe aanvragen worden gecentraliseerd tot eind volgende week . Zorg dat je erbij bent .