EINDHOUTHAM WORDT BIJ EINDHOUT GEVOEGD

Ludo Helsen , ere-burgemeester van Veerle en Laakdal, mag dan wel gepensioneerd zijn , stilzitten doet hij allerminst .

Het welzijn van zijn oud-gemeenten ligt hem nog na aan het hart . Bij het neuzen in allerlei documenten stuitte hij onlangs op een decreet uit de Napoleontische tijd dat de huidige bewoners van de Laakdalse deelgemeente Eindhout beslist zal interesseren .

 Eindhoutham was in de tijd van Napoleon nog een zelfstandige gemeente naast de zelfstandige en grotere gemeente Eindhout . En wat deed Napoleon ? Hij fuseerde , net zoals hier nog eens gebeurde anno 1977 toen Laakdal geboren werd uit de ex-zelfstandige deelgemeenten Veerle (+ Varendonk) , Klein- en Groot Vorst en Eindhout .

Vandaag , zondag 25 februari zal het juist 210 jaar geleden zijn dat de grote Napoleon in Parijs een decreet uitvaardigde waarin staat ‘dat de gemeente Eindhoutham zal gevoegd worden bij de gemeente Eindhout , allebei gelegen in het Tweenetendepartement .

IMG_1186De gemeente Eindhoutham wordt opgeheven (supprimé) , haar registers en documenten worden overgebracht naar de archieven van het gemeentehuis van Eindhout .

De schulden uit het verleden worden verder gekweten door de inwoners van de gemeente die ze gemaakt heeft . De grotere gemeente kreeg dus geen vergiftigd geschenk !

Die samenvoeging van deze twee gemeenten was onderdeel van de politieke besluitvorming van keizer Napoleon . Een gemeente die te klein was om zelfstandig te functioneren werd bij een andere gevoegd .

In een andere buurgemeente gebeurde hetzelfde : Averbode werd bij Testelt gevoegd .

Deze samenvoegingen gebeurden niet hals over kop maar waren gedurende de jaren ervoor degelijk onderzocht . Net zoals in onze tijden ook nog gebeurde , bv. in 1977 , dank zij keizer Napoleon .