Nieuwjaarszangers met Oudjaar

Nieuwjaarszangertjes, ze bestaan nog. Vorige jaren dachten we dat de decennialange traditie een langzame maar zekere dood aan het sterven was, maar neen. Anno 2015 kwamen mijn vrouw en dochter in de problemen met de snoepjes. Ze waren niet alleen.

Zoveel zangertjes hadden de meeste mensen lang niet meer aan de deur gehad. Een fenomeen dat zich ook voordeed in de nieuwe (en oudere) wijken van de deelgemeenten van Laakdal. Een verheugende vaststelling.

Deze manier om de mensen te komen Nieuwjaar wensen is anno 2015 wat formeler en beleefder dan vroeger maar even spontaan.

In bijlage een aantal foto’s die we her en der schoten. Wat opviel was dat het centrum van Veerle er nog verlatener bijlag als vorige jaren omdat een paar standjes van verenigingen ontbraken. Alleen KWB in de kerststal hield stand.

Alle lezers wensen we nu reeds een prettig feest vanavond en/of morgen en een gezond en voorspoedig nieuwe jaar. Leve 2016.

-ludo vervloet-

 

 sized_DSC_0085 sized_DSC_0084 sized_DSC_0073sized_DSC_0075 sized_DSC_0074 sized_DSC_0076 sized_DSC_0077 sized_DSC_0079sized_DSC_0081 sized_DSC_0083 sized_DSC_0086 sized_DSC_0087 sized_DSC_0088 sized_DSC_0089 sized_DSC_0090

Geboorte Jezus in historisch perspectief

De geboorte van Jezus Christus wordt traditioneel op 25 december, op kerstdag gevierd. De christelijke Messias zou in het jaar 1 geboren zijn. Het bewijs daarvan werd echter nooit gevonden.

 1280px-Luciatåg_1950Christenen vieren op 25 december traditioneel de geboorte van Jezus. De Bijbel bevat slechts twee delen waarin die geboorte  beschreven wordt: het Evangelie van Mattheüs en het Evangelie van Lucas.

Volgens de overlevering vond de geboorte plaats in een stal/grot, omringd door dieren. Zowel de stal/grot als de dieren worden in beide evangelies echter niet genoemd..

Geboortedatum

Bij de opkomst van het christendom is het altijd onzeker geweest op welke datum Jezus precies geboren is. In beide evangelies wordt namelijk geen datum en zelfs geen jaargetijde genoemd voor de geboorte.

Voordat men in Europa Kerst vierde, werden er feesten gehouden om  de passage van de langste nacht van het jaar te vieren.

Germaanse volkeren in het noorden van Europa vierden vanaf 21 december zogenaamde joelfeesten. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op de dag van vandaag nog steeds jul. Bij dit feest werden bomen in huis geplaatst en vreugdevuren van hout gestookt.

In Rome vierde men rond 21 december de heidense Saturnaliën. Ook de Dies Natalis Solis Invicti (geboortedag van de onverslaanbare zon).

Daarnaast vierden de aanhangers van de Perzische god Mithra en de Babylonische Tammuz de geboorte van deze goden op 25 december en … zij waren er lang voor Jezus op het toneel verscheen en ongemeen populair in vele landen rond de Middellandse Zee.

Viering geboorte Jezus

Meer dan waarschijnlijk heeft de Kerk de bestaande feestelijkheden als uitgangspunt gebruikt voor de geboorte van Christus. Een christelijk feest zou immers goed passen in deze periode van veel volksfeesten. De christenen konden bovendien de heidense rituelen niet laten verdwijnen, dus pasten ze zich aan deze gebruiken aan in de toen bestaande maatschappij.

Dat geboortejaar van Jezus blijft ook in onze hedendaagse jaartelling nog een onzeker element. Onze hedendaagse jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Jezus. De monnik Dionysius Exiguus stelde vast dat Jezus op 25 december in het jaar 1 werd geboren. In de vierde eeuw werd 25 december door de christelijke kerk officieel vastgelegd als geboortedatum van Christus.

De berekeningen van Exiguus bleken achteraf echter niet te kloppen. In het evangelie van Mattheüs wordt namelijk gesteld dat Jezus geboren werd toen de Joodse vazalkoning van de Romeinen, Herodes I, in Judea aan de macht was.

Herodes stierf echter in het jaar 4 voor Christus. Het geboortejaar van Jezus ligt hierdoor waarschijnlijk even voor het jaar vier voor Christus.

Door deze rekenfout van Exiguus loopt de hedendaagse jaartelling niet synchroon met de gebeurtenis waarop hij gebaseerd is.

Kerst verschuiven?

In deze optiek bekeken, valt er in onze moderne maatschappij wellicht iets te zeggen om het jaarlijkse kerstfeest even te verschuiven. Pasen valt altijd op een zondag, waarom zou dat met Kerstmis ook niet kunnen? We zouden eindelijk verlost zijn van het jaarlijkse geschuif met de eindejaarsfeestdagen. De geestelijke betekenis van Kerstmis zakte de laatste decennia ver weg en veranderde in het mooiste familiale winterfeest, en daar hoort een lang weekend bij, vinden wij.

In Spanje werden vorig jaar nog minder belangrijke kerkelijke feesten in de loop van de week verplaatst naar de volgende zondag, tot grote vreugde van de economen.

Misschien zou ook een verschuiving van Kerstmis naar de laatste zondag van het jaar overal in de wereld uitkomst kunnen bieden. Het is best te doen.

Nieuwjaar, de openingsdag van het nieuwe jaar, wordt dan de enige belangrijke schuifdag op de eindejaarskalender.

In 2016 valt Kerstmis echt op de laatste zondag van december. Nieuwjaar een week later ook. Ideaal om kerstavond en oudejaarsavond te vieren.

Wie is mee met het idee?

 

-ludo vervloet –

HET WERD WINTER BIJ 14°C

Haast onmerkbaar begon in alle vroegte van 22 december de winter 15/16. Van winterse toestanden hebben we evenwel nog niet de minste last gehad en volgens de weermannen zal dat dit jaar ook niet meer gebeuren. Deze ongewoon zachte decembermaand brengt de weermannen zelfs in vervoering want nooit eerder meegemaakt. Een  record is in de maak.

Is dit de mooie kant van de opwarming van de planeet Aarde? Voor ons, vaak veelgebruikers van dure gas en stookolie alleszins wel. Een temperatuur van 14°C was ook  graag meegenomen.

En vermits de regen het ook liet afweten was een ritje door en over de grenzen van Laakdal op de elektrische scooter in de korte namiddag geen slecht idee. Genieten was het.

sized_P1040568 sized_P1040569 sized_P1040571 sized_P1040574

Omdat de bouwvakkers en stratenmakers ook aan hun kerstvakantie toe zijn, moeten de mensen van Kapellestraat en de toekomstige bewoners van de grondig gerenoveerde woningen van ‘Zonnige Kempen’ op Wijngaardbos nog een beetje geduld aan de dag leggen. Geschat wordt dat eind januari alles af en opgeruimd zal zijn. KWB en Co mogen al hopen op een nieuwe processie want plaats lijkt er genoeg op onze hoogste heuvel voor deze eendagsgebeurtenis.

sized_P1040530 sized_P1040548

In Varendonk werd het pas geschilderde gemeentehuis, waar veertien dagen geleden nog trouwbeloften uit 1952 werden hernieuwd, verlucht na enkele aanvallen van enkele stevige regenbuien.

Van regenbuien heeft de oude, maar nog stevige St. Bavokapel in Trichelhoek geen last.

De paarden en hun jonge veulens (nog een paar op komst zo te zien) van de paardenmelkerij moesten wel uitkijken om geen natte voeten te krijgen maar hadden het wel erg naar hun zin in de wei op deze warme winterdag.

sized_P1040550 sized_P1040552

De Grote Laak zagen we in Blaardonk en in Vorst. Schoon water voert ze nog steeds niet mee, zeker nog niet in Vorst. Bovendien dreigt ze op vele plaatsen dicht te slibben. Nog steeds de op acht na vuilste waterloop van België? Wij geloven het.

sized_P1040536 sized_P1040555

In Schoot kwamen we wel onder de indruk van de mooie, nieuwe rotonde die in de namiddag echter nog niet veel verkeer te verwerken had. Tessenderlo heeft nu alle verkeerslichten van zijn grondgebied verbannen. Geen slechte beslissing, lijkt het.

sized_P1040559 sized_P1040566

Kan zulke rotonde ook niet in het gevaarlijke Veerle-Centrum of wordt er eerder aan een ringweg gedacht om het zware verkeer uit de dorpskom vol kinderen te houden? On verra.

sized_P1040522 sized_P1040523

De bouw van de deels helemaal nieuwe ‘Vbs De Wijngaard’ onder de 500 jarige toren vlot erg goed. Moet ook wel omdat men volgend schooljaar al in de nieuwe gebouwen wil trekken.

 

-ludo vervloet-

VANDAAG BEGON DE ASTRONOMISCHE WINTER 2015

De astronomische winter begon vandaag 22 december 2015 om 5.48 uur.  De zuidpool baadt vandaag de hele dag lang in de zon. Op de noordpool is het continu nacht.

Knipsel frank1

Dat fenomeen legt Frank Deboosere even in het kort uit. Op zijn website vind je nog meer.

 

In het noordelijk halfrond zijn de dagen nu kort en de nachten lang. Op het zuidelijk halfrond is het net andersom.

 

De astronomische seizoenen beginnen niet altijd mooi op een 21-ste, zoals we vroeger op school leerden. Meer zelfs, de astronomische herfst is in onze tijdrekening nog nooit begonnen op 21 september!

 

Voor weerkundigen is het moeilijk om te werken met seizoenen die niet beginnen op vaste dagen van het jaar. En dus hebben we het ons gemakkelijk gemaakt. De weerkundige seizoenen beginnen altijd op de 1-ste van de maand: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Makkelijk om te rekenen.

 ELLIPS

De aarde draait in een ellipsvormige baan rond de zon. Het was Johannes Kepler (1571-1630) die dat voor het eerst formuleerde: de “eerste wet van Kepler”.

Knipsel 22Knipsel 22a
De kortste afstand tot de zon wordt bereikt rond 4 januari. De aarde staat dan in het zgn. “perihelium” op een afstand van ongeveer 147.100.000 km van de zon. Het “aphelium” is de verste afstand tot de zon: die wordt bereikt rond 5 juli en bedraagt ongeveer 152.100.000 km.

Dat lijkt vreemd: in putje winter (voor het noordelijk halfrond) staat de aarde zo’n 5 miljoen km dichter bij de zon dan begin juli. De intensiteit van het zonlicht is begin januari ongeveer 7% groter dan begin juli. En toch is het winter bij ons!

De verklaring is simpel. De seizoenen zijn niet afhankelijk van de afstand van de aarde tot de zon.

Het is de hoogte van de zon boven de horizon (en daarmee samenhangend het aantal uren daglicht) dat de seizoenen veroorzaakt.

De wisselende maximale zonnehoogte doorheen het jaar is een rechtstreeks gevolg van de schuine stand van de aardas ten opzichte van het vlak waarin we rond de zon draaien.

 EN TOCH…

Op basis van de afstand tot de zon zou je verwachten dat de zomers in het zuidelijk halfrond (december, januari en maart) gemiddeld gesproken warmer zijn dan de zomers van het noordelijk halfrond (juni, juli en augustus). Dat blijkt niet zo te zijn.

Het noordelijk halfrond bestaat namelijk voor een groot deel uit land. In het zuidelijk halfrond overheersen de oceanen. Nu warmt water veel langzamer op en koelt het veel langzamer af dan land.

Continenten reageren sneller en feller op wisselende zonshoogte en daglengte dan oceanen.

 

-ludo vervloet-

PIETER DEJONGH OUT IN DE ‘HEL VAN KASTERLEE’

Pieter Dejongh, turnleraar aan de vbs De Wijngaard in Veerle en zoon van Guy, is een verwoed duursporter van de ergste soort. Dit jaar eind augustus nam hij deel aan de Iron Man in het Franse Vichy. Daar werkte hij de zware zwem-, loop- en fietscompetitie af in een tijd van 12 uur precies.

 

Knipsel pie 6    Knipsel pie3

Knipsel pieKnipsel pie1

 

‘Nog lang niet goed genoeg om geselecteerd te worden voor Hawaï’, wist de Pie (nickname) toen droog te melden. ‘Maar het ging me om de richttijd. Het was mijn eerste Iron Man ooit.’

Afgelopen weekend was hij van de partij in de “Hel van Kasterlee” en die wedstrijd was niet vreemd voor hem. Het was immers niet de eerste keer dat hij er deelnam. Hij startte zelfs met ambities op een ereplaats.

” Mijn Hel-verhaal 2015 eindigde echter in mineur”, begint hij zijn commentaar. “Ik had woensdag nog een blessure opgelopen in de kuit tijdens het loslopen en dat is me zondag zuur opgebroken.”

” Maar omdat ik veel te lang uitkeek naar deze wedstrijd had ik in de voorbereiding alles gedaan om klaar te zijn voor zondag. Aan een mogelijk forfait vooraf dacht ik in de verste verte niet.”

” Toch ben ik met grote twijfels gestart. Ik had een erg goede conditie opgebouwd en mikte dit jaar naar een plaatsje in de top-20.”

” De eerste 15km lopen gingen vrij goed. Ik had 55 min. nodig om als 13e te wisselen met de mountainbike voor 105 km. Dat fietsen ging ook erg goed tot ik aan het einde van de eerste ronde onderuit ging. Op slag voelde ik weer de pijn in mijn kuit.”

” Einde verhaal, besefte ik meteen. Van verder doen was in die omstandigheden geen sprake meer. Na de fiets wachtten immers nog 30 km lopen. Daarmee zou ik de zaak alleen maar erger maken.”

” Spijtig, want ik reed op de 15e plaats toen ik onderuit schoof. De verhoopte uitslag tussen de 20 besten zat er nog dik in.”

” Ik moet vandaag nog naar de dokter. Het verdict zal waarschijnlijk een spierscheurtje zijn, denk en hoop ik.”

” Het leven van een ‘sporter’ is zo zeker als 2 plus 2 vijf kan zijn. Maar ik doe verder. Ik ben meer dan een beetje bezeten van deze duursporten, het mooiste wat er bestaat in de grote sportwereld.’

” Tijdens de kersttijd ga ik wat rusten om er na Nieuwjaar weer volop tegenaan te gaan. De volgende uitdaging is de Iron Man van Maastricht in juli.”

 

O ja, nog dit. De “Hel” werd voor de vierde keer gewonnen door de Vlaams-Brabander Seppe Odeyn in een tijd van 6u15min20″. Dat is de duur van meer dan 4 voetbalmatchen. En de beloning? In niets te vergelijken met de sommen die Kevin De Bruyne en Co per min. opstrijken, ook als ze niet voetballen.

– ludo vervloet –

 

Eerste Limburgse ‘natuuromloop’ in Gerhagen

 

Eerste Limburgse ‘natuuromloop’ ligt in Gerhagen
de Looise natuuromloop werd ingelopen door de Bosvrienden en sympathisanten Foto: Ivo Peeters
Tessenderlo – De ‘Loopomloop van Gerhagen’ is plechtig geopend door burgemeester Verwimp en vertegenwoordigers van Bloso en ANB, die deze omloop samen met de gemeente hebben gerealiseerd. Deze omloop bestaat uit 3 lussen: één van 5,1 km en twee van 4,3 km. Tot nu zijn er in Vlaanderen 54 bewegwijzerde loopomlopen, waarvan 11 in Limburg. Omdat deze omloop in een prachtig natuurgebied gesitueerd is, krijgt hij de titel ‘natuuromloop’, een onderscheiding die enkel kan toegekend worden door de ANB. Het is de tweede in Vlaanderen en de eerste in Limburg.

“Deze omloop past ideaal in het nieuwe kleedje van Gerhagen als de poort van de Merode”, zegt burgemeester Verwimp: “We willen ook zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen en we bestendigen een traditie van vele jaren. Als jonge gast kwam ik hier lang geleden al lopen met de gebroeders Claes. Dank zij de Bosvrienden is dit uitgegroeid tot een fantastisch verhaal”.

sized_DSC_0093 sized_DSC_0091

Karel Beyens, de voorzitter van de Bosvrienden, is peter van deze omloop: “Dit betekent dat we deze omloop regelmatig zullen controleren en elke foutje zullen signaleren aan de sportdienst”.

sized_DSC_0085 sized_DSC_0075

Sandra Vandereet (Bloso) was bijzonder opgetogen over deze nieuwe sportieve realisatie. “Het aantal lopers is de laatste drie jaar  verdriedubbeld. Ongeveer 40.000 joggers zijn aangesloten bij een sportfederatie, daarnaast zijn er nog vele duizenden niet aangesloten joggers. Bloso vereist dat er kwaliteitsbewaking is en dat er een ontmoetingsplaats voor joggers is in de buurt. Deze omloop beantwoordt aan alle criteria van Bloso”.

sized_DSC_0189 sized_DSC_0114

Zeker voor mensen, die natuurgebied Gerhagen niet zo goed kennen, is de bewegwijzering een zegen: “Het is een ideale omloop voor de start-to-runners”, vervolgt Karel Beyens: “Vroeger moesten we linten spannen voor de start-to-runners, om te vermijden dat ze verloren liepen in de bossen”.

bosloopfoto’s  ludo vervloet

Kerstmis dateert al uit de tijd van Noach

semiramis and tammuz and isi iswara etc Binnen goed een week is het weer zo ver. Kerstmis, het winterfamiliefeest bij uitstek. Met alles erop en eraan zoals we het destijds met de paplepel binnenkregen: geboortedag van Jezus Christus, Maria en Jozef, os en ezel in de stal (grot), herders met schapen in het veld, engelen in de lucht en Driekoningen op zoek naar de nieuwe koning van de Joden.

De paus heeft enkele jaren geleden al de spons geveegd over een aantal van die poëtische dingen en hield alleen de geboorte van Jezus uit de maagd Maria over als een vaststaand feit. Wat bij wetenschappers dan weer met een milde glimlacht op de lippen toverden.

Als je de moeite doet om eens diep in ons aller Wikipedia te duiken, ontdek je nog veel meer. Je kan gewoon met de vertrouwde Bijbel zelf beginnen om het ontstaan van de verhalen omtrent Kerstmis en Pasen te achterhalen, de hoogdagen van het kerkelijk jaar na te vlassen. Zullen we even?

“Omdat hij zijn vader dronken en naakt had gezien, werd Cham de vervloekte zoon van Noach.” In het OudeTestament wordt de toevallige kijker meteen al zwaar gestraft, dat begint goed.

 Je kent Noach (of Noë) toch, de arkbouwer en overlever van de grootste overstroming die in de bijbel en andere geschriften voorkomt?

Cham kreeg ook kinderen, onder andere een zoon, Kus. Kus kreeg op zijn beurt kinderen waarvan Nimrod (ook vaak Marduk genoemd) er eentje was.

 

Nimrod, de rebel

 

Nimrod betekent in het Hebreeuws ‘rebel’ of ‘laten we rebelleren’.
Uit het geven van deze naam zouden we kunnen afleiden dat  Nimrod het niet eens was met de vervloeking van zijn grootvader Cham. Het is aannemelijk dat hij het Noach en  God kwalijk nam wat er gebeurd was en stuurde duidelijk op een conflict aan.

Nimrod was een geweldige jager, voor niks of niemand bevreesd.

Het woord jager dat hier gebruikt wordt is het Hebreeuwse woord ‘tsáyidh’ en betekent zowel jager van dieren als van mensen.

Van Nimrod wordt ook verteld dat hij de eerste machthebber op aarde was en dat hij enorme koninkrijken stichtte (met het volk dat toen voorradig was). Hij stichtte die steden om de mensen niet ‘te verstrooien over de gehele aarde’.

God had immers tegen Noach gezegd: ‘Wees vruchtbaar, word talrijk en vul de aarde’. Als goede rebel besloot Nimrod om zich niet te verspreiden maar een stad te bouwen.

 

De toren van Babel

 

towerbabel-760x244 In Nimrods gehele aarde sprak men één taal. Toen hij met zijn volk oostwaarts trok, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. En zij zeiden tot elkander: laten wij een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij een naam bedenken opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.
Doordat ze oostwaarts trokken, kan men redelijk nauwkeurig aangeven dat Babel op een plaats lag in het huidige Irak. In die omgeving heeft men meer torens gevonden. De naam die algemeen gebruikt wordt voor zulke ‘heilige’ toren is ziggurat (zagaru betekend hoog zijn).

 ‘Hoewel de echte toren van Babel nu verdwenen is, bestaan er nog wel een paar kleinere ziggurats. De grootste (hoewel beschadigd) is te vinden in het westen van Iran. De toren heeft vijf verdiepingen en is ongeveer 57 meter hoog.’

In die tijd geloofde men ook dat goden op bergen (of in torens) woonden. Denk maar aan de heilige berg Olympus en aan Mozes die de berg op moest om de wetten van God te ontvangen.

Het was echter in dit geval niet de bedoeling van de ‘torenbouwers’ om een plaats te maken voor de God JHWH (Jahweh), maar voor zichzelf . Met nadruk wordt verteld dat Nimrod de koning was. Later werd hij ook de koning van de stad Ninive.
Het is duidelijk dat Nimrod de vloek van opa Noach heeft willen omzetten in het heersen over anderen.

 

Pagan-religies – dood van Nimrod

 

De vrouw van Nimrod was Semirames. Men is het er wel over eens dat zij een mooie, maar ook een machtige heks was. Samen zouden zij aan het ontstaan liggen van de grote pagan-religies (natuurreligies, zoals er nog duizenden bestaan).

Nimrod stierf, waarschijnlijk verscheurd door wilde dieren of door vijanden in stukken gehakt.

Zijn vrouw Semirames merkte dat ze door zijn dood invloed begon te verliezen in het Babylonische rijk. Semirames stimuleerde daarom de mensen de zon te aanbidden als eerbetoon aan haar man Nimrod.

Zij vertelde dat ze door haar dode man, die toen vereerd werd als hoofdgod Marduk, bevrucht was en een zoon zou baren die een reïncarnatie was van haar man.

 

Tammuz

 

De zoon werd Tammuz genoemd, geboren uit een maagd en werd volgens de geschiedenis geboren op … 25 december.

Door het baren van dit ‘onbevlekte’ kind, verkreeg Semirames de titel ‘Koningin des hemels’. De (weder)geboorte van dit zonnekind werd gevierd als het feest ‘saturnalia’.  *(saturnalia= feest ter ere van de onoverwinnelijke zon)

Door de Babelse spraakverwarring die er met de tijd toch kwam, verspreidden de mensen zich over de hele aarde en namen ook het verhaal van Nimrod en Semirames mee. Het komt vrijwel in alle middellandse zeegodsdiensten voor. Ook in de bijbel.

 ‘Na hun dood werden Nimrod en zijn vrouw Semirames (de vroegere ‘Koningin des hemels’) vereerd door hun priesters als Marduk en Astarte
Mede door de Babelse spraakverwarring zijn bij vele volkeren Nimrod en Semirames en het kind Tammuz bekend onder verschillende benamingen.

Bijzonder is wel dat het verhaal van de onbevlekte geboorte bij allen vrijwel gelijk is. Ook zou Tammuz na zijn dood weer opgestaan zijn uit de dood.

 Deze gebeurtenis werd jaarlijks herdacht, vrouwen beweenden zijn dood. Betlehem o.a. was tot in de tijd van Jezus Christus de plaats in Judea waar Tammuz herdacht werd.

 Later werd Tammuz helemaal verweven met Jezus. De nieuwe, populaire godsdienst, haalde het uiteindelijk van zijn voorlopers. De oude feesten kregen nieuwe namen. Een fenomeen dat zich ook bij onze Germanen voordeed.

  Onbevlekte geboorten zijn niet alleen het voorrecht van Maria en Jezus. Men trof die ook in andere religies , andere plaatsen aan. Een paar voorbeelden…

 In Egypte: Osiris, Isis en hun kind Horus

‘De iconografische voorstelling van deze mythische structuur is Isis die Horus voedt aan haar borst (de ‘madonna lactans‘), hetgeen een ‘teken van eeuwige wedergeboorte‘ is.’

‘De laatste Isistempel – in Philae bij Assouan – werd pas in 535 n.Chr. gesloten om later een Mariakerk te worden!
In Rome: Saturn, Venus en kind Jupiter

 In Griekenland: Kronos, Rea en kind Zeus

Zelfs in Tibet, China en Japan waren de Jezuïeten (katholieke missionarissen) verbaasd te ontdekken dat een tegenhanger van de Madonna en haar kind’ werd aanbeden alsof ze in Rome zelf waren.

Een paar afbeeldingen van ‘Madonna’ beeldjes …

tumblr_nkuj1aubiN1qba7k2o1_1280tammuz1

Maria met Jezus (r)  en Isis met Horus

Semirames met Tammuz

 

-Ludo Vervloet-

ACHIEL EN ANGELE DEDEN HUWELIJK VAN 1952 OVER

sized_DSC_0091 Naar aanleiding van de recente renovatie (80% gesubsidieerd) en de opwaardering van hét ZEN-monument (Zonder Economisch Nut) van Varendonk bij uitstek zocht het feestcomité van Varendonk naar een koppel dat destijds trouwde in het kleinste gemeentehuisje van België. Ze vonden er een.

Mijn moeder trouwde er in 1942 en dat deden ook haar 4 zussen. Geen van hen is nog in leven. Maar het bleef in de familie. Mijn familie en die van burgemeester Tine Gielis. Wij stammen immers af van onze gezamenlijke ‘peetvader’ Louis Rens die in de omgang ook wel eens Louis Vissers werd genoemd. Zijn moeder was immers een Vissers. Vandaar. Ik ben een kleinkind van Louis, Tine een achterkleinkind. Louis en Mieke vierden in 1958 hun 50ste huwelijksverjaardag. Ik sta op de foto, Tine niet, want die was er toen nog niet.

Louis had nog een broer Jozef en twee zussen, Trees en Fien.

Jozef Rens was 26 jaar lang burgemeester van Varendonk en had samen met zijn vrouw 11 kinderen (8 jongens en 3 meisjes). Eén jongetje stierf op zeer jonge leeftijd, een meisje op haar 16.

Angèle is de jongste dochter van burgemeester Jozef Rens en heeft er altijd last mee gehad dat Varendonk na 1971 van de kaart geveegd werd.  Ze is heel blij dat er terug dorpsborden van Varendonk langs de weg staan.  Achiel is familie van de vroegere burgemeester van Herselt Jules Peeters.

TERUG NAAR DE BRON

Zondag 13 december om 11u werden de trouwgeloften van het echtpaar Achilles Peeters – Angèle Rens na 63 jaar hernieuwd op dezelfde plaats als de echte van toentertijd in 1952.

Dat ging er vrij officieel aan toe. Burgemeester Gielis vroeg aan het koppel of ze nog onder hetzelfde dak woonden, of ze hun spaarpot nog samen beheerden en of ze bereid waren om hun eeuwige trouw van destijds nog te hernieuwen. “Jawohl”, antwoordde Achiel spontaan en met vaste stem en bracht daarmee de toehoorders aan het lachen. Maar wat wil je, de oorlog 40-45 was nog niet zo erg lang voorbij.

sized_DSC_0097 Het burgerlijk huwelijk van destijds werd dan overgedaan door Laakdal-burgemeester Tine Gielis en Varendonk-burgemeester Jos Vaneynde, Laakdal-secretaris Jerry Verstreet (afwezig) en Varendonk-secretaris Flor Verstrepen.

Achilles (of Achiel) Peeters en Angèle Rens trouwden op 27/09/1952 en zijn dus al 63 jaar samen. Binnen 2 jaar vieren ze hun briljanten jubilee. Ik denk nu al te weten waar dat zal gebeuren …

sized_DSC_0095sized_DSC_0074

 

Dolf Smets, de dirigent van vele Westelse zangkoren, is een vriend van het koppel en kwam een toepasselijk lied, speciaal voor deze plechtigheid gemaakt, zingen en werd daarbij begeleid door een prima accordeonist. Een bijkomende verrassing voor het paar.

Na de plechtigheid binnen werd er buiten in een open tentje nog geklonken op de gezondheid van het duo dat een prachtige dag beleefde.

 

sized_DSC_0080 sized_DSC_0082 sized_DSC_0086 sized_DSC_0088 sized_DSC_0090 sized_DSC_0093 sized_DSC_0100 sized_DSC_0101 sized_DSC_0105sized_DSC_0102

-ludo vervloet-

 

 

13 december is het FEEST VAN SINT LUCIA

Al duizenden jaren wordt de winterwende in vele culturen op het noordelijk halfrond als feest gevierd omdat dit solstitium het moment bepaalt waarop het licht na een periode van duisternis en verwijdering, als het ware rechtsomkeert maakt en de dagen weer stilaan beginnen te lengen.

file Het feest van Sint Lucia (licht) wordt gevierd op 13 december, in de Skandinavische Joeltijd (onze kersttijd). Daarom ging het feest rond de winterwende veelal gepaard met het maken van veel licht in al zijn gedaanten: lampen, kaarsen, vuur…

Vaak werd ook een brandend wiel of rad gebruikt dat de zon symboliseert. Het midwinterse lichtfeest stond onder meer bekend als Yule of Joelfeest. En of er gejoeld werd… Het instituut Kerk heeft ook hier een eigen figuur ingepast om de oude, heidense gebruiken te milderen.

Lucia werd geboren rond 286. Volgens de legende werd ze martelares in Syracuse rond 304, waarschijnlijk dus tijdens de regering van keizer Diocletianus. Ze werd met een dolksteek in de hals gedood.

Lucia is de enige heilige die vereerd wordt door de Lutheraanse Zweden, Denen en Noren in vieringen die veel voorchristelijke elementen van een midwinter lichtfeest hebben behouden.

lucia1 LuciaAl in de middeleeuwen werd Lucia ook vereerd als patrones van oogziekten en opticiens. Men stelt haar voor met twee ogen op de hand of schotel.

In oude tijden bracht men vooral in Duitsland haar feest in verband met de (winter)zonnewende en de vruchtbaarheid. Men gebruikte toen nog de Juliaanse kalender die zowat 13 dagen achter loopt op de Gregoriaanse. Onze Gregoriaanse kalender laat de winter 2015 correct beginnen op 22 december, echt de donkerste want kortste dag van het jaar.

Lucia’s naam is synoniem van lux of licht. Het licht dat na een erg duistere periode langzaam maar zeker terugkomt. In Zweden delen de meisjes die Lucia heten vandaag 13 december goede gaven uit en dragen een kaarsenkrans (oei, die haren). lucia-zweden

Ook wordt Lucia vereerd als patrones van de huiselijke arbeid. Op de avond voor haar naamdag lieten de meisjes van destijds het spinnewiel rusten. Deden ze het niet dan zou het vlas de volgende morgen vuil en verward zijn.

In Tirol geeft Sint Lucia geschenken aan de meisjes en Sint Nicolaas aan de jongens. Het feest van St. Lucia wordt er op 15 december gevierd. Die avond gaat iedereen tijdig slapen want wie tijdens die nacht werkt, vindt al zijn werk helemaal ongedaan gemaakt in de morgen.

Ook in de Kalevala, het heldenepos van de Finnen (geen echte Skandinaven), is er zo’n vrouwenfiguur. Van het meisje op de Pohjahoeve wordt gezegd dat zij een verbond had gesloten met de zon. Beiden zouden ’s morgens tegelijk opstaan, maar ’t vlugge deerntje was altijd de eerste. Als de zon verrees had ze al 6 schapen geschoren, de wol tot garen gesponnen en er een kleed van geweven.

De Oud-Germanen lieten eveneens op 13 december de winter beginnen.

Op het Nederlandse eiland Texel viert men op 12 december nog steeds Sinterklaas. In feite is dat het Sint Luciafeest van Scandinavië , het lichtfeest.

Hier en daar wordt nog geloofd dat in de St. Lucianacht elke mens in gevaar is, vooral als het die avond stormt. Na het avondgebed houdt het hele gezin een ommegang door kamers en stallen en de vader smeekt herhaaldelijk: ‘Bescherm ons voor toverij, heilige Lucie, tot ik morgen vroeg opsta’.

Dit ging gepaard met wierook en als alles uitgerookt was ging men slapen. Men vergat ook niet om het bed in te stappen met de linkervoet en een kruis in de lucht te maken zodat de heksen het bed niet zouden naderen.

Ook bij ons kende men het gezegde: “Sinte Lucije laat de dagen dijen = langer worden“.

Dit was nog een uitvloeisel van de oude Juliaanse kalender die de Gregoriaanse tijdrekening 13 dagen achter was. Een onthoudertje is de Oktoberrevolutie in Rusland van 1917. Volgens de Juliaanse kalender begon die 25 okt, volgens de Gregoriaanse 7 nov. Of de Oktoberrevolutie in november.

De correctie van de foute telling van Julius Cesar (die de Egyptische verbeterde ) werd ingevoerd in 1582. Het Juliaanse tijdstip werd evenwel nog zeer lang op het platteland gebruikt.

Nieuws werd destijds nog niet digitaal verspreid. Kranten en tijdschriften, tv en radio waren er evenmin. Steden van enige grootte hadden zelfs hun eigen tijd. Maar dat is een ander verhaal.

1280px-Tessenderlo_-_Sint-Luciakerk

 

 

In onze contreien is Sint Lucia minder goed bekend. Toch draagt de kerk en de parochie van Engsbergen (Tessenderlo) haar naam.

 

-ludo vervloet-

Cataractoperatie maakt je weer stuk jonger

Begin april 2013 werd ik 70 en behoor ik sindsdien bij de oude(re) mensen. Met veel kwalen en kwaaltjes die een 70-plusser komen treiteren. Eén van die kwalen is slechter wordend zicht. In het verleden was dat een echte ramp. Er was weinig aan te verhelpen. Tegenwoordig bestaan daar evenwel vrij gemakkelijke oplossingen voor. De meeste operaties zijn een fluitje van een cent geworden. Met heel veel resultaat.Ter attentie van de vele erg ongeruste mensen die me uitvoerig ondervroegen over deze operatie dit …

Een normale ooglens is doorschijnend. Bij het verouderen van de lens wordt deze meer en meer troebel. Dit proces verloopt heel geleidelijk zodat de patiënt zich in het begin niet bewust is van de effecten van cataract.

Cataract is de meest voorkomende oorzaak van slecht zicht bij mensen ouder dan 50 jaar.

Als gevolg van een natuurlijk verouderingsproces treft cataract meestal de beide ogen. Het ene oog kan echter meer aangetast zijn dan het andere.

Oorzaken van cataract

De meest voorkomende oorzaak van cataract is het normale verouderingsproces van de lens. Niet iedereen ontwikkelt cataract op dezelfde leeftijd (zoals ook niet iedereen op dezelfde leeftijd grijs haar krijgt). Een minderheid van de cataracten is te wijten aan een trauma (slag op het hoofd), diabetes, hoge bijziendheid of langdurig gebruik van medicatie zoals cortisone.

Wanneer moet een cataract geopereerd worden?

Knipsel3  Een cataractoperatie is meestal geen dringende ingreep. Als men niets doet, gaat het zicht slechter en slechter worden. Met de huidige technieken zijn de resultaten meestal heel goed en moet men niet meer wachten tot het cataract “rijp” is. De meeste mensen kiezen voor een cataractoperatie als hun zicht te wazig geworden is of als lezen of autorijden progressief moeilijker wordt.

In de oogkliniek wordt vóór de operatie nog een meting uitgevoerd om de lengte van het oog te meten. Deze pijnloze test gebruikt ultratonen (echografie). De gegevens van de test worden ingebracht in een computerprogramma om de exacte sterkte van het lensimplantaat te berekenen.

Wat is een lensimplantaat?

De natuurlijke lens wordt tijdens de operatie verwijderd en vervangen door een artificiële lens (implant).Deze lens neemt de plaats in van de natuurlijke lens en blijft daar permanent aanwezig. Een implantlens kan niet “uitvallen” zoals een contactlens en moet ook niet gereinigd worden.

Hoe verloopt de ingreep?

Knipsel2 De ingreep gebeurt ambulant in een dagziekenhuis. U verblijft slecht enkele uren in het ziekenhuis., U moet niet nuchter zijn voor de ingreep (licht ontbijt is toegestaan). U neemt alle medicatie die u gewoon bent om in te nemen, ook aspirine en bloedverdunners.

Bij aankomst in het ziekenhuis, zal u druppels (of een tablet) krijgen in het te opereren oog om de pupil te vergroten.

Dr. X gebruikt bijna uitsluitend de methode van druppelverdoving.

Enkel in uitzonderlijke gevallen (demente patiënten – psychiatrische patiënten) wordt een algemene verdoving toegepast. Heel zenuwachtige patiënten kunnen een kalmeringsmiddel nemen.

De ingreep zelf gebeurt onder de operatiemicroscoop. Eerst wordt een kleine insnede gemaakt van 3 mm. Je voelt er niks van. De natuurlijke lens zit in een dun transparant zakje (kapselzak). Er wordt een gaatje gemaakt aan de voorkant van dit zakje waarlangs de troebele lens verwijderd wordt in verschillende stappen. De implantlens wordt dan ingebracht en neemt de plaats in van de natuurlijke lens. Door de kleine insnede van 3 mm moeten er ook meestal geen draadjes meer geplaatst worden op het einde van de operatie.

Wat zijn de voordelen van de nieuwste operatietechnieken?

Ambulante chirurgie: de patiënt blijft slechts enkele uren in het ziekenhuis.

Lokale druppelverdoving in plaats van een pijnlijke spuit. Met de huidige micro-incisie van 3 mm moeten er geen hechtingen meer geplaatst worden. Daardoor is het herstel veel sneller en zijn er veel minder beperkingen in wat de patiënt na de operatie mag doen.

Gebruik van plooilenzen om door de kleine incisie van 3 mm ingeplant te kunnen worden.

Door gebruik te maken van deze geavanceerde technieken,, wordt de operatietijd gereduceerd tot minder dan 30 minuten en kunnen ook oudere patiënten of patiënten met een minder goede algemene toestand geopereerd worden.

Wordt de operatie uitgevoerd met een laser?

Knipsel1 Tijdens de operatie wordt gebruik gemaakt van ultrasone verstuiving om de lens in kleinere stukjes te breken en op te zuigen. Soms wordt er maanden tot jaren na de cataractoperatie gebruik gemaakt van een laser, de Yag-laser.

Cataract zelf kan men niet terugkrijgen, maar soms wordt het zakje, het kapsel waarin de implantlens aangebracht werd, ook troebel. Er is dan geen tweede operatie nodig, maar dit kan opgelost worden in de consultatieruimte door middel van de Yag-laser. Een behandeling van een paar minuten.

Hoe lang blijft de implantlens ter plaatse?

Voor altijd. Een implantaatlens is gemaakt van “bio-compatibel” materiaal en blijft permanent ter plaatse. Implantaatenzen worden zelfs gebruikt bij kinderen met aangeboren cataract.

Moet ik nog een bril dragen na de operatie?

U kan kiezen. Vanaf een zekere leeftijd (45 – 50 jaar) verliest onze natuurlijke lens de capaciteit om bol te gaan staan (accommoderen) om voorwerpen van kortbij te focussen. Vandaar dat iedereen vanaf die leeftijd een bril nodig heeft, hetzij een leesbril (als men geen vertebril draagt), een bifocale bril of een multifocale bril (als men al een bril droeg voor ver) waarbij dan de sterkte voor ver en voor kortbij verschillend zijn.

Knipsel5 Bij een cataractoperatie wordt er een lens ingebracht van een bepaalde sterkte. Deze sterkte wordt op voorhand uitgerekend zodanig dat de meeste dingen voor ver (tv – autorijden) scherp zijn zonder bril of met een lichte brilcorrectie., Om te lezen blijft dan een leesbril nodig (zoals voor iedereen boven de 45 – 50 jaar, zelfs zonder operatie).

Iedere persoon is echter verschillend. Sommige mensen verkiezen te lezen zonder bril en een bril te dragen voor het vertezicht. Ander mensen verkiezen om een bifocale bril te blijven dragen uit gewoonte. U kan dit op voorhand met uw oogarts bespreken zodat de juiste sterkte van implantlenzen kan gekozen worden om te voldoen aan uw verwachtingen.

Juist vóór de operatie wordt het oog verdoofd met druppeltjes (topische druppelverdoving). Uw oog wordt opengehouden met een ooglidspreider zodat u niet kan knipperen. Tijdens de operatie die ongeveer 15 à 30 minuten duurt ziet u enkel licht of kleuren (van de microscoop). Door de verdovende druppels voelt u géén pijn. Een half uurtje na de operatie mag men het ziekenhuis verlaten.

De dag van de operatie laat U zich liefst ophalen. Met één oog meteen in het verkeer is riskant.

Oogschelp

Na de operatie krijgt u ook een doorzichtbare, geperforeerde plastic oogschelp opgeplakt. Die blijft erop zitten de dag van de operatie en nadien ’s nachts gedurende 1 week.

Herstel en de gezichtsscherpte

Er is een groot verschil in het genezingsproces en het herstel van de gezichtsscherpte tussen verschillende patiënten en zelfs tussen de 2 ogen van dezelfde patiënt. De graad van wazigheid gedurende de eerste week na de operatie is niet bepalend voor uw uiteindelijke gezichtsscherpte. Het vergelijken van de herstelperiode van één oog met dat van het andere oog (of dat van een vriend of kennis) kan leiden tot onnodige ongerustheid.

Het zicht voor ver en voor kortbij zal pas optimaal zijn na aanpassen van de brilglazen ongeveer een maand na de operatie.

Heerlijk

13 dec 2012 werd de lens in mijn rechteroog vervangen door een implantaatlens. Een heerlijke ervaring. De mooiste operatie die ik ooit heb meegemaakt, want volledig bij kennis en onwaarschijnlijk rustig. Het personeel in de operatiekamer heeft zelfs foto’s genomen op mijn eenvoudig verzoek.

In de nacht na de operatie ben ik opgestaan om het verschil tussen beide ogen te testen. De implantaatlens was een openbaring. Ik zag de keuken voor het eerst als een hagelwit geheel. Met mijn gewone linkerlens was die nog steeds dofgrijs. Het verschil tussen beide was echt groot. Je weet echt niet wat je ziet!

’s Anderdaags moest ik op controle bij mijn oogarts. Ik heb meteen een tweede operatie besteld. Die kwam er 31 jan 2013. Een roofvogel ziet wellicht nog beter dan ik … Toch voel ik me een sperwer met een brilletje. Want om te lezen en te schrijven zullen er glazen voor mijn kijkers moeten blijven. Niet erg.

 

-ludo vervloet-

 

1 2